Rozpočet obce
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
27.11.2023
Návrh rozpočtu obce 2024-2026
Detail dokumentu
Dátum 27.11.2023
Názov Návrh rozpočtu obce 2024-2026
28.12.2022
Návrh rozpočtu na roky 2023-2025
Detail dokumentu
Dátum 28.12.2022
Názov Návrh rozpočtu na roky 2023-2025
11.11.2021
Návrh rozpočtu na rok 2022
Detail dokumentu
Dátum 11.11.2021
Názov Návrh rozpočtu na rok 2022
27.5.2021
Návrh rozpočtu na rok 2021 a viacročný rozpočet na roky 2022 a 2023
Detail dokumentu
Dátum 27.5.2021
Názov Návrh rozpočtu na rok 2021 a viacročný rozpočet na roky 2022 a 2023
27.6.2020
Rozpočet 2020,2021,2022
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2020
Názov Rozpočet 2020,2021,2022
2.5.2020
Záverečný účet obce za rok 2019
Detail dokumentu
Dátum 2.5.2020
Názov Záverečný účet obce za rok 2019
27.6.2018
Návrh rozpočtu obce Blatné Revištia na rok 2018
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2018
Názov Návrh rozpočtu obce Blatné Revištia na rok 2018
Popis V zmysle § 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. obec zverejňuje návrh rozpočtu Obce Blatné Revištia na rok 2018 a výhľad na roky 2019 a 2020 k vyjadreniu verejnosti