Dôležité kontatky

PORUCHOVÉ SLUŽBY:

 • Elektrina0850 123 333, 0800 175 660 (verejné osvetlenie)
 • Plyn055-622 76 47, 055-622 19 15 (dispečing Košice)
 • Voda056-652 23 13 (v pracovných dňoch), 056-644 10 61 (dispečing Michalovce)
 • Ohlasovňa porúch tel. prípojok12 129

ÚRADY A INŠTITÚCIE:

 • Mestský úrad Sobrance: 056 – 652 2210
 • Mestský bytový podnik s.r.o. Sobrance: 056 – 652 3549
 • Technické služby mesta Sobrance : 056 – 652 2408
 • Pozemkový úrad056 – 6441059
 • Úrad práce, soc. vecí a rodiny Sobrance: 056 – 2441570
 • Úrad práce, soc. vecí a rodiny Michalovce056 – 686 0200
 • Klientské centrum Sobrance, prednosta: 0961 765 701
 • Klienstské centrum Sobrance, podateľňa/supervízor: 0961 765 725
 • Klienstské centrum Sobrance, životné prostredie: 0961 765 705
 • Klienstské centrum Sobrance, kataster: 056 - 281 8361
 • Okresný úrad Michalovce, podateľňa: 056 – 6280701
 • Sociálna poisťovňa Michalovce056 – 6432631
 • Dôvera zdravotná poisťovňa0850 850 850
 • Okresný súd Michalovce056 – 642 52 40