VZN
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
15.12.2023
VZN č.2/2023 o miestnych poplatkoch
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2023
Názov VZN č.2/2023 o miestnych poplatkoch
15.12.2023
VZN č.1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2023
Názov VZN č.1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
9.3.2022
VZN 1/2022 o organizácii miestneho referenda
Detail dokumentu
Dátum 9.3.2022
Názov VZN 1/2022 o organizácii miestneho referenda
11.11.2021
Návrh VZN 1/2021
Detail dokumentu
Dátum 11.11.2021
Názov Návrh VZN 1/2021
27.6.2021
VZN 1/2019
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2021
Názov VZN 1/2019
27.6.2021
VZN 22019
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2021
Názov VZN 22019
27.6.2021
Návrh VZN 42019
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2021
Názov Návrh VZN 42019
27.6.2021
Návrh VZN 32019
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2021
Názov Návrh VZN 32019
27.6.2021
VZN 12017
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2021
Názov VZN 12017
27.6.2021
VZN 12015
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2021
Názov VZN 12015
27.6.2021
VZN 1/2014
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2021
Názov VZN 1/2014
27.6.2021
VZN 3/2013
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2021
Názov VZN 3/2013
27.6.2021
VZN 2/2013
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2021
Názov VZN 2/2013
27.6.2021
VZN 1/2013
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2021
Názov VZN 1/2013
27.6.2021
VZN 1/2012
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2021
Názov VZN 1/2012
27.6.2021
VZN 3/2011
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2021
Názov VZN 3/2011
27.6.2021
VZN 2/2011
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2021
Názov VZN 2/2011