Zmluvy
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Názov
Dodávateľ
Akcia
27.10.2023
D O H O D A č. 23/42/010/145 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, písm. a) ods. 4, ods. 10, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
neuvedený
Detail zmluvy 23/42/010/145
Číslo zmluvy 23/42/010/145
Dátum zverejnenia 27.10.2023
Dátum uzavretia 20.10.2023
Názov D O H O D A č. 23/42/010/145 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, písm. a) ods. 4, ods. 10, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Suma 0 €
IČO 8499275
Adresa Saleziánov 1, Michalovce
7.9.2023
Zmluva o poskytnutí podpory SAŽP
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 7.9.2023
Dátum uzavretia 7.8.2023
Názov Zmluva o poskytnutí podpory SAŽP
28.12.2022
Od 31.03.2022 sa zmluvy musia zverejňovať na Centrálnom registri zmlúv - link: https://www.crz.gov.sk/
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 28.12.2022
Dátum uzavretia 28.12.2022
Názov Od 31.03.2022 sa zmluvy musia zverejňovať na Centrálnom registri zmlúv - link: https://www.crz.gov.sk/
18.11.2021
Dohoda
neuvedený
Detail zmluvy D O H O D A č. 21/42/010/141
Číslo zmluvy D O H O D A č. 21/42/010/141
Dátum zverejnenia 18.11.2021
Dátum uzavretia 18.11.2021
Názov Dohoda
20.10.2021
neuvedený
neuvedený
Detail zmluvy 6/2021
Číslo zmluvy 6/2021
Dátum zverejnenia 20.10.2021
Dátum uzavretia 20.10.2021
16.9.2021
Dohoda č.21/42/012/59 uzatvorená podľa §12 ods.3 písm. b) bod 5,resp. 6 zákona 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
neuvedený
Detail zmluvy 21/42/012/59
Číslo zmluvy 21/42/012/59
Dátum zverejnenia 16.9.2021
Dátum uzavretia 16.9.2021
Názov Dohoda č.21/42/012/59 uzatvorená podľa §12 ods.3 písm. b) bod 5,resp. 6 zákona 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Prílohy
80eac_Dohoda.pdf
27.6.2021
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 27.6.2021
Dátum uzavretia 27.6.2021
Názov Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke
27.6.2020
Zmluva o dielo 6/2020
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 27.6.2020
Dátum uzavretia 27.6.2020
Názov Zmluva o dielo 6/2020
27.6.2020
Licenčná zmluva
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 27.6.2020
Dátum uzavretia 27.6.2020
Názov Licenčná zmluva
27.6.2020
Dohoda č. 20/42/012/24 uzatvorená podľa §12 ods.3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona 417/2013 Z.z.
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 27.6.2020
Dátum uzavretia 27.6.2020
Názov Dohoda č. 20/42/012/24 uzatvorená podľa §12 ods.3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona 417/2013 Z.z.
27.6.2020
Zmluva o výpožičke
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 27.6.2020
Dátum uzavretia 27.6.2020
Názov Zmluva o výpožičke
27.6.2020
Dohoda č. 20/42/010/142 uzatvorená podľa §10 ods.3, ods.10 a násl. zákona č. 417/2013 Z.z.
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 27.6.2020
Dátum uzavretia 27.6.2020
Názov Dohoda č. 20/42/010/142 uzatvorená podľa §10 ods.3, ods.10 a násl. zákona č. 417/2013 Z.z.
Prílohy
e26be_Dohoda.pdf
27.6.2019
Zmluva o dielo medzi CBT BAU s.r.o. a obcou Blatné Revištia
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 27.6.2019
Dátum uzavretia 27.6.2019
Názov Zmluva o dielo medzi CBT BAU s.r.o. a obcou Blatné Revištia
27.6.2019
Zmluva o dielo 1/2019
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 27.6.2019
Dátum uzavretia 27.6.2019
Názov Zmluva o dielo 1/2019
27.6.2018
Zmluva o dielo 01/2016
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 27.6.2018
Dátum uzavretia 27.6.2018
Názov Zmluva o dielo 01/2016
27.6.2018
Zmluva o využívaní verejnej elektronickej komunikačnej siete, využívaní verejných elektrokomunikačných služieb a o spolupráci pri vybudovaní viacúčelovej optickej dátovej siete na území obce Blatné Revištia
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 27.6.2018
Dátum uzavretia 27.6.2018
Názov Zmluva o využívaní verejnej elektronickej komunikačnej siete, využívaní verejných elektrokomunikačných služieb a o spolupráci pri vybudovaní viacúčelovej optickej dátovej siete na území obce Blatné Revištia
27.6.2018
Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo č.01/2016
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 27.6.2018
Dátum uzavretia 27.6.2018
Názov Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo č.01/2016
27.6.2018
Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 27.6.2018
Dátum uzavretia 27.6.2018
Názov Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb
27.6.2018
Zmluva o dielo 12/2018
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 27.6.2018
Dátum uzavretia 27.6.2018
Názov Zmluva o dielo 12/2018
27.6.2017
Zmluva o dielo č.12017 uzavretá v zmysle §536 Obchodného zákonníka č.513/1991Zb.
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 27.6.2017
Dátum uzavretia 27.6.2017
Názov Zmluva o dielo č.12017 uzavretá v zmysle §536 Obchodného zákonníka č.513/1991Zb.