Územný plán obce
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
27.6.2016
Oznámenie o prerokovaní NÁVRHU Územného plánu obce Blatné Revištia
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2016
Názov Oznámenie o prerokovaní NÁVRHU Územného plánu obce Blatné Revištia
27.6.2016
Návrh VZN č.2/2016
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2016
Názov Návrh VZN č.2/2016
27.6.2016
ÚPN obce Blatné Revištia
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2016
Názov ÚPN obce Blatné Revištia
27.6.2016
ÚPN obce Blatné Revištia
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2016
Názov ÚPN obce Blatné Revištia
27.6.2016
ÚPN obce Blatné Revištia
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2016
Názov ÚPN obce Blatné Revištia
27.6.2016
ÚPN obce Blatné Revištia
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2016
Názov ÚPN obce Blatné Revištia
27.6.2016
ÚPN obce Blatné Revištia
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2016
Názov ÚPN obce Blatné Revištia
27.6.2016
ÚPN obce Blatné Revištia
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2016
Názov ÚPN obce Blatné Revištia
27.6.2016
B_(c)_Zavazna cast_UPN Obce BRevištia
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2016
Názov B_(c)_Zavazna cast_UPN Obce BRevištia
27.6.2016
C_(c)_Vyhodnotenie PP_UPN Obce BRevištia
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2016
Názov C_(c)_Vyhodnotenie PP_UPN Obce BRevištia
27.6.2016
A_(c)_textová časť_UPN Obce BRevištia
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2016
Názov A_(c)_textová časť_UPN Obce BRevištia
27.6.2016
Uznesenie o schválení
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2016
Názov Uznesenie o schválení
27.6.2016
VZN 2 2016 ÚPN Obce Blatné Revištia
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2016
Názov VZN 2 2016 ÚPN Obce Blatné Revištia
27.6.2016
02_Záujmové územie -grafika
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2016
Názov 02_Záujmové územie -grafika